Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

13.6.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej    3 maja 2007r. został uhonorowany Łukasz Ciepliński pośmiertnie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego najstarszym i najwyższym polskim odznaczeniem – Oderem Orła Białego.
Ppłk Łukasz Ciepliński był kadetem w KK3 w Rawiczu zdając maturę w 1934r. Po podchorążówce służył w 62 pułku piechoty w Bydgoszczy. W kampanii wrześniowej jako ppor. był d-cą kompanii p.panc. 62 p.p. Walczył w bitwie n.Bzurą i w Puszczy Kampinoskiej przebijając się do Warszawy. W walkach pod Witkowicami zniszczył 16 niemieckich czołgów. Został za to odznaczony przez gen. T. Kutrzebę Orderem Virtuti Miltari V kl. i awansowany do stopnia porucznika. Po kapitulacji 28 września nie dostał się do niewoli, przedostając się na Węgry. Próbując przedostać się z powrotem do Polski został aresztowany przez władze radzieckie i przekazany Niemcom. Z więzienia w Sanoku zbiegł w maju 1940r. i dotarł do Rzeszowa. Tam rozpoczął działalność konspiracyjną w Organizacji Orła Białego a po scaleniu z ZWZ został komendantem Obwodu Rzeszów. Awansowany do stopnia kpt. od 1941r. był komendantem do 1945r. Inspektoratu Rejonowego Rzeszów ZWZ-AK prowadząc wiele akcji bojowych w powiatach Rzeszów, Dębica i Kolbuszowa. Zorganizował wywiad i kontrwywiad likwidując łącznie kilkuset konfidentów Gestapo i kolaborantów. Przechwycono wiosną 1944r. części pocisków V1 i V2 oraz wykryto tajną kwaterę Hitlera w rejonie Wiśniowa k.Strzyżowa. Awansowany został do stopnia mjr. W akcji „Kośba” zlikwidował funkcjonariuszy hitlerowskich w terenie. W akcji „Burza” jego 39 pułk AK brał udział w wyzwalaniu Rzeszowa. W sierpniu 1944r wbrew radzieckiemu nakazowi o złożeniu broni zeszedł do konspiracji i sprzeciwiał się ujawnianiu żołnierzy AK oraz wstępowaniu do LWP. W sierpniu 1944r podjął nieudaną próbę odbicia 400 żołnierzy AK, więzionych przez NKWD na Zamku Rzeszowskim. Od stycznia 1945r. przeniesiony do sztabu Okręgu Krakowskiego AK. Współtworzył organizację NIE a później działał w Delegaturze Sił Zbrojnych. Następnie w Zrzeszeniu WiN gdzie został prezesem Okręgu Krakowskiego a od grudnia 1945r. komendantem Obszaru Południowego. Po rozbiciu przez UB Zarządu III Głównego WiN utworzył w 1947r. IV Zarząd Główny WiN, który rozwijał głównie działalność wywiadowczą i propagandową z ekspozyturami organizacji w Londynie, Paryżu, Berlinie, Monachiu i Rzymie. 28.11.1947r. został aresztowany przez UB i podlegał prze 3 lata brutalnemu śledztwu pod nadzorem NKWD.. Na rozprawie w 1950r. przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie ppłk Łukasz Ciepliński został skazany dn. 14 październka na 5-krotną karę śmierci oraz 30 lat więzienia. Został zabity 1.3.1951r. w piwnicy więzienia UB na Mokotowie w Warszawie.
Był odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Walecznych. .
W rodzinnym Kwiliczu i Rzeszowie zostały odsłonięte jemu poświęcone tablice pamiątkowe. Jest też patronem Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie. Jedna z ulic w Rzeszowie nosi jego imię.

Na podst. : pl.wikipedia.org/wiki/%C5%8likasz _Ciepli%C5%84ski

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.